HVOR ER SAMISK KUNSTMUSEUM?

Visste du at det ikke finnes noe Samisk Kunstmuseum?
 
Men at det finnes over 1300 verk av samiske kunstnere som er innkjøpt av Sametingets innkjøpskomite? Disse verkene står lagret i et 50 kvadratmeter stort kunstmagasin i Karasjok.
 
Vi trenger et Samisk Kunstmuseum nå!
 
Sámi Dáiddačehpiid Searvi/Samisk Kunstnerforbund har gjennom tiår jobbet for å få realisert Sámi Dáiddamusea/Samisk Kunstmuseum. Nå er prosessen i gang på ny og SDS er optimistiske på den samiske kunstens vegne!

Kulturdepartementet har nå, gjennom sitt mandat i Sametinget, vedtatt at Samisk Kunstmuseum skal lokaliseres i Karasjok som nybygg ved Sámiid Vuorká-Dávvirat/De Samiske Samlingers (SVD) lokaler.

Selv om SDS er svært positive til utviklingen, ser vi også utfordringer og viser til vår årsmøteuttalelse.

SDS pressemelding av 22.juni 2021
Samisk kunst er på fremmarsj – det er et godt tegn. Det er svært gledelig at innkjøpsordningen for samisk kunst i år har mottatt ekstra midler for innkjøp til Sámi Dáiddamusea / Samisk
Kunstmuseum, som nå er under prosjektering. Lokasjon av museet er Karasjok. SDS ser frem til å bidra konstruktivt med kompetanse og nettverk i den videre prosessen for å få til en raskest mulig realisering!

SDS er glad for at Savio-prisen 2021, tildeles Keviselie / Hans Ragnar Mathisen. Vi kan nå se frem til prisutdelingen som dette året er flyttet fra Nordnorsk Kunstmuseum til Tromsø Kunstforenings lokaler og lagt til åpningen av prisvinnerens store separatutstilling den 18.september. Savio-prisen, den viktigste kunstprisen for det samiske kunstfeltet, vil om få år, kunne deles ut fra Sámi Dáiddamusea / Samisk Kunstmuseum!

ÅRSMØTEUTTALELSE
FRA SÁMI DÁIDDAČEHPIID SEARVI/SAMISK KUNSTNERFORBUND
Helsinki
 15.APRIL
2023

Årsmøteuttalelse angående Sámi Dáiddamusea/Samisk Kunstmuseum
Samisk Kunstnerforbund etterlyser fortgang i prosessen rundt Samisk Kunstmuseum.

Vi ber myndighetene påskynde prosessen slik at det fremtidige
Samiske Kunstmuseet blir en realitet som kan ivareta den samiske kunstskatten som nå ligger i kunstmagasin.

Sámi Dáiddačehpiid Searvi/Samisk Kunstnerforbund er innholdsleverandører til det
fremtidige Samiske Kunstmuseum og forutsetter at vi også blir tatt aktivt med inn i forarbeidet samt holdes løpende orientert om utviklingen i saken.

 

ÅRSMØTEUTTALELSE OM SÁMI DÁIDDAMUSEA / SAMISK KUNSTMUSEUM
Venezia 22.APRIL 2022

Årsmøtet i Sámi Dáiddačehppiid Searvi / Samisk Kunstnerforbund, oppfordrer til intensivering av
arbeidet med realisering av et autonomt samisk kunstmuseum.

Norsk Kulturråd startet innsamling av samisk duodji, tradisjonelt samisk kunsthåndverk, i 1974. I
perioden 1974-78 ble ordningen utvidet til også å omfatte dáidda, samisk billedkunst.

Sámi Dáiddačehppiid Searvi / Samisk Kunstnerforbund, satte Samisk Kunstmuseum på dagsorden for
første gang i 1992. På det tidspunktet var allerede 500 verk innkjøpt. Det brukes store offentlige
midler på innkjøp av samisk kunst, og mange flere verk fortjener innkjøp.

Vi skriver nå 2022 og samlingen på over 1500 kunstverk og samisk kunst etterspørres på mange små
og store kunstarenaer internasjonalt. Det finnes fortsatt ikke en egen arena for visning og formidling
av, eller forskning på, denne omfattende samlingen. Samlingen har for få ansatte til å kunne dekke den
stadig økende etterspørselen etter utlån av samisk kunst. Kunstsamlingen er meget viktig og har et
stort potensiale både for samiske kunstnere, for samisk kultur og for hele verden for øvrig.
Samisk Kunstmuseum NÅ!!!

 

ÅRSMØTEUTTALELSE OM SÁMI DÁIDDAMUSEA/SAMISK KUNSTMUSEUM, 24.APRIL 2021

I Kulturdepartementets forslag til Museumsmelding, og meldingas kapittel Kunst i Nord, går det frem at departementet ønsker å bidra til utvidet areal for Sámiid Vuorká-Dávvirat/De Samiske Samlinger (SVD) i Karasjok, for å gi bedre plass til Samisk kunstsamling og til visning av samlinga. Vi etterlyser bruken av begrepet Sámi Daíddamusea/Samisk Kunstmuseum i meldingas tekstgrunnlag, og oppfordrer på det sterkeste Stortingets Familie- og kulturkomité til å få klarere frem at det er et Sámi Dáíddamusea/Samisk Kunstmuseum man ønsker å få realisert.

Sámi Dáiddačehpiid Searvi/Samisk Kunstnerforbund støtter arbeidet med å få etablert og å bygge Sámi Dáíddamusea/Samisk Kunstmuseum samkoordinert med SVD, med tilstrekkelig areal, med et eget autonomt styre med kunstfaglig representasjon samt egne kunstfaglige ansatte som skal formidle og forvalte kunsten ved det framtidige Sámi Dáiddamusea/Samisk Kunstmuseum.
Sámi Dáiddačehpiid Searvi/Samisk Kunstnerforbund ser frem til å bidra konstruktivt med kompetanse og nettverk i den videre prosessen.

 

SÁMI DÁIDDAČEHPIID SEARVI – SAMISK KUNSTNERFORBUND

Se noen av våre kunstnere her: https://samidaiddar.no/no/medlemsorganisasjoner/samisk-kunstnerkatalog/
Postadresse: Samisk Kunstnerforbund/ SDS, SDR, Postboks 23, N-9735 Karasjok
Besøksadresse: Tanaveien 8, Karasjok
E-postadresse: post@Samidaiddar.no
Telefonnummer: +47 78 46 70 06